استفاده از MSUS در تاندون در آسیب های ورزشی

کاربرد MSUS در رباط در آسیب های ورزشی | سونوگرافی پستان اصفهان

استفاده از MSUS در تاندون در آسیب های ورزشی

استفاده از MSUS در ارزیابی آسیب تاندون نقش مهمی دارد. MRI قادر است یکپارچگی ساختار تاندون را تشخیص دهد، در حالی که MSUS به تصویربرداری آسیب شناسی های داخل رگ بینی کمک می کند. تغییر در اکوژنیک، ضخامت، شکل، کانتور یا جریان خون نشان دهنده تاندینوپاتی احتمالی است. مایعات اطراف تاندون یا غلاف تاندون را نیز می توان به راحتی در سونوگرافی تشخیص داد.

هنگام اسکن سیستم اسکلتی-عضلانی، به ویژه تاندون ها، مهم است که ناهمسان گردی را با نگه داشتن پرتوهای اولتراسوند از مبدل عمود بر محل مورد نظر برای بازتاب حداکثر سیگنال، به حداقل برسانید. کج شدن یا نوک زدن نوار مبدل به طور نامناسب ممکن است باعث انکسار بیشتر از انعکاس شود و بنابراین اکوژنیک بودن ساختارهای هدف کاهش می یابد. ضایعه ممکن است به طور کاذب به عنوان هایپوکوئیک یا حتی آنخوئیک درجه بندی شود. چنین مشکلات فنی ممکن است منجر به تشخیص نادرست تاندینوپاتی یا پارگی تاندون طبیعی شود.

با استفاده از تکنیک های داپلر رنگی یا قدرت،

عروق داخل یا اطراف استخوان به راحتی و بدون ماده حاجب اضافی قابل شناسایی هستند (شکل ۲). افزایش عروق در تاندون آسیب دیده با روند التهابی پس از آسیب سازگار است. درجه عضلانی شدن عضلات ممکن است متناسب با شدت درد التهابی در تاندون هایپرمیک باشد. به عنوان مثال، ضایعه Osgood – Schlatter ، یک ضایعه رایج مربوط به ورزش در ورزشکاران جوان، ممکن است بسیار دردناک یا کاملاً بدون علامت باشد. ظاهر سونوگرافی معمولی، بی نظمی استخوانی در محل قرار دادن درشت استخوان تاندون کشکک دیستال است (شکل ۳A). افزایش عروق زیر داپلر رنگی التهاب فعال ضایعه را نشان می دهد (شکل ۳B)که ممکن است یک پزشک را به توصیه ورزشکاران برای استراحت زانوها هدایت کند.

عضله سازی بیش از حد در آسیب های مزمن تاندون یا تاندینوز (تخریب مزمن تاندون ها) اجباری نیست.

در این مرحله، عوامل ضد التهابی ممکن است اثر درمانی را کاهش دهند. تزریق اسکلروزانت یا پلاسمای غنی از پلاکت [۲۱] با هدایت سونوگرافی ممکن است در مقابله با چنین تاندینوپاتی مفید باشد.

سونوگرافی عضلانی

استفاده از MSUS در تاندون در آسیب های ورزشی | سونوگرافی پستان اصفهان

تصاویر سونوگرافی از تاندون اکستانسور مشترک در آرنج جانبی. (الف) تغییر هایپوکوئیک تاندون (*) در هنگام وارد شدن به اپی کوندیل جانبی (LE). (B) هایپرواسکولاراسیون داخل جلدی (نوک پیکان باز).

سونوگرافی در آسیب های ورزشی

استفاده از MSUS در تاندون در آسیب های ورزشی | سونوگرافی پستان اصفهان

 سونوگرافی از یک ورزشکار مرد ۱۰ ساله.

بیمار از وجود یک توده دردناک در زانوی قدامی خود شکایت داشت. تشخیص بالینی سندرم Osgood-Schlatter بود. (الف) ظاهر سونوگرافیک زانوی قدامی، تاندون کشکک (pt) را نشان می دهد که به استخوان درشت نی (T) و کشکک (P) وارد می شود. به حاشیه نامنظم درج درشت نی (نوک پیکان باز) در مقایسه با حاشیه صاف در محل کشکک توجه کنید. (B) نمای جانبی رنتژنوگرام زانوی او بی نظمی استخوانی (نوک پیکان باز) در استخوان درشت نی را نشان می دهد. (ج) سونوگرافی پاور داپلر افزایش جریان خون در تاندون آسیب دیده را نشان می دهد.

پارگی تاندون ها در آسیب های ورزشی شایع است. در چنین مواردی، کارشناسان باید محل پارگی را تعیین کرده و میزان پارگی را اندازه گیری کنند. از هرگونه تغییر در اکوژنیک، ضخامت و تداوم تاندون طبیعی نباید غافل شد. در یک تاندون غلاف شده، ممکن است مایعی کاملاً حاشیه ای در غلاف سالم به دلیل هیپوژوژنیک مشخص خود، یک تاندون پاره شده را به عنوان تاندینوز شدید پنهان کند. پارگی مزمن تاندون که در آن تاندون آسیب دیده با بافت فیبروتیک اکوژنیک جایگزین می شود نیز می تواند نادیده گرفته شود.

نماهای پویا باید بخشی از معاینه استاندارد برای ضایعات تاندون باشد.

اسکن یک تاندون متحرک اطلاعاتی را در ارتباط با بافت های اطراف فراهم می کند. به عنوان مثال، معاینه پویا با ربودن منفعل یا فعال شانه، ممکن است نشان دهنده برخورد روتاتور کاف یا بورس غیرطبیعی توسط قوس کراکوآکرومیال باشد. یکی دیگر از سناریوهای رایج “انگشت کوهنورد” است. در این شرایط، قرقره های حلقوی تاندون های خم کننده در انگشتان در آسیب های ورزشی مانند سنگ نوردی پاره می شود. با انعطاف پذیری انگشت، فرد می تواند تاندون خم کننده هدف را در امتداد محور طولانی خود اسکن کند. با استفاده از این مانور، ممکن است تاندون به دلیل پارگی قرقره از سطح ولار فالانکس جابجا شده و صاف شود تا یک شکل معمول سیم کمان ایجاد کند (شکل ۴B).

سونوگرافی استخوانی

استفاده از MSUS در تاندون در آسیب های ورزشی | سونوگرافی پستان اصفهان

ظاهر سونوگرافیک “انگشت کوهنورد” نشان می دهد (B) تاندون خم کننده صاف (فلش) در مقایسه با (A) شکل منحنی نرمال (نوک پیکان باز). حاشیه تاندون ها با خطوط شکسته مشخص شده است. توجه داشته باشید که شکاف (*) بین تاندون خم کننده و سطح ولار استخوان متاکارپال (MP) در (B) افزایش می یابد.

تزریق استروئید یک روش معمول در کنترل آسیب های ورزشی است. تزریق به ساختار پریتندینوس در یک تنوسینوویت حاد یا پریتندینیت برای آسیب های ورزشی بسیار کاربردی است. به دلیل ارتباط نزدیک ساختارهای مجاور، تزریق ظریف همراه با هدایت سونوگرافی برای جلوگیری از تزریق داخل رگ به طور بالقوه توصیه می شود . مبدل سونوگرافی و پوست برای قرار دادن سوزن باید قبل از تزریق با دقت استریل شود. تزریق هدایت سونوگرافی با دست آزاد به یک ساختار خوب می تواند با موفقیت توسط یک پزشک مجرب انجام شود.

کاربرد MSUS در رباط در آسیب های ورزشی

بافت شناسی رباط مشابه تاندون است. با این حال، ظاهر سونوگرافی یک رباط به دلیل اثر ناهمسان گردی معمولاً هیپواکوئیک است. قرارگیری صحیح در رباط ها برای اسکن، به کاهش این اثر کمک می کند. برای رباط های سطحی، سونوگرافی تجسم خوبی را فراهم می کند. با این حال، برای رباط هایی که به صورت عمیق یا داخل مفصلی قرار دارند، مانند رباط صلیبی قدامی (ACL) زانو، سونوگرافی به دلیل محدودیت جسمی، اطلاعات مستقیم را ارائه نمی دهد. MRI برای ارزیابی ساختارهای عمیق نشان داده می شود، به خصوص اگر سونوگرافی شواهد غیرمستقیم صدمات در این ساختارها را نشان دهد.

استفاده از MSUS

رباط های بیش از حد کشیده در یک فعالیت شدید ورزشی ممکن است منجر به پیچ خوردگی یا پارگی آنها شود، که ممکن است منجر به بی ثباتی مفصل آسیب دیده شود. یکپارچگی رباط و پایداری مفصل را می توان با سونوگرافی ارزیابی کرد. به عنوان مثال، مچ پا از جمله مفاصل پرتنشی است که برای معاینه سونوگرافی مراجعه می شود. رباط تالوفیبولار قدامی، رباط تیبی فیبولار تحتانی تحتانی و رباط های ترقوه ای باید به طور معمول در پیچ خوردگی مچ پا جانبی و/ یا بالا بررسی شوند. هنگام بررسی مچ پا جانبی، یک نیروی منفعل وارونه مفصل مچ پا باعث می شود که رباط های جانبی برای تجسم بهتر خم شوند و به نشان دادن بی ثباتی مفصل تحت سونوگرافی کمک کند. برای رگ به رگ شدن مچ پا داخلی، رباط های دلتوئید باید با دقت به همان روش از نظر آسیب شناسی های احتمالی بررسی شوند.

رباط های سطحی دیگری که به طور مکرر در آسیب های ورزشی بررسی می شوند، شامل دسته قدامی رباط وثیقه اولنار (UCL) آرنج ، UCL مفصل متاکارپوفالانژال (MP) شست و رباط های جانبی و جانبی زانو هستند. از رباط های کوچک مچ دست و دست، مانند رباط اسکافولونات، می توان با مجهز بودن مبدل فرکانس بالا تصویربرداری کرد.

بسته نرم افزاری قدامی مهمترین قسمت UCL مفصل آرنج است. این ماده اپی کوندیل داخلی استخوان بازو و کرونوئید از حفره را متصل می کند و اغلب در اثر تکرار استرس والگوس به آرنج در بازیکنان بیس بال لیگ برتر یا پرتاب نیزه، آسیب می بیند. پارگی میکرو یا پارگی کامل این رباط معمولاً با فشار دادن و پرتاب مکرر اتفاق می افتد (شکل ۵). اسکن استاتیک و دینامیک آسیب شناسی این رباط و پایداری مفصل را نشان می دهد.

سونوگرافی عضلانی | استفاده از MSUS

استفاده از MSUS در تاندون در آسیب های ورزشی | سونوگرافی پستان اصفهان

تصاویر سونوگرافی آرنج میانی،

باند قدامی رباط های وثیقه اولنار (UCL) را نشان می دهد. (الف) UCL نرمال بین اپیکندیل داخلی (ME) و فرآیند کرونوئید (C) به دلیل اثر ناهمسانگردی (نوک پیکان باز) به عنوان یک باند هیپوکوییک به تصویر کشیده شده است. (ب) رباط آسیب دیده (فلش های باز) ناهماهنگی ضخامت و بی نظمی استخوانی را در محل قرارگیری آن نشان می دهد.

نیروی بیش از حد والگوس به شست ممکن است باعث آسیب به UCL در مفصل MP شود ، مانند “انگشت شست نگهدارنده بازی” یا “انگشت شست اسکی باز . ” تورم یا پارگی رباط را می توان با سونوگرافی به راحتی تشخیص داد.
ضایعه استنر به شرایطی گفته می شود که یک UCL پاره شده با آپونوروزیس adductor pollicis سطحی به رباط وارد شود.
مراجعه زودهنگام برای مداخله جراحی برای چنین ضایعاتی ضروری است زیرا بهبود خود به خودی کمتر امکان پذیر است.

پارگی رباط وثیقه داخلی (MCL) زانو | استفاده از MSUS

ممکن است هنگامی اتفاق بیفتد که نیروی والگوس بیش از حد به استخوان درشت نی چرخانده شده خارجی وارد شود.
نیرو می تواند پیچشی بدون تماس یا ضربه مستقیم به زانوی جانبی باشد.
یافته های سونوگرافی با ضخیم شدن هایپوکوئیک در قسمت سطحی MCL، به ویژه در قسمت ران، بیشترین ارائه یک MCL غیرطبیعی است.
شکستگی تراشه در محل پروگزیمال MCL غیر معمول نیست (شکل ۶).
پیچ خوردگی یا پارگی رباط جانبی جانبی کمتر از MCL است.
وقتی اتفاق می افتد، آسیب های تاندون پوپلیتوس و / یا باند ایلیوتیبیال معمولاً مرتبط هستند
بنابراین باید به طور معمول تحت معاینه سونوگرافی ارزیابی شوند.

سونوگرافی در آسیب های ورزشی | استفاده از MSUS

استفاده از MSUS در تاندون در آسیب های ورزشی | سونوگرافی پستان اصفهان

تصویر سونوگرافی از زانوی داخلی دردناک یک خانم ۴۳ ساله پس از ردیابی جریان،
که نشان دهنده ضخیم شدن هایپوکوئیک (*) در مولفه سطحی رباط وثیقه داخلی (MCL) است.
شکستگی های ابولسیون (نوک پیکان های باز) در محل ورود پروگزیمال آن به استخوان ران (F) مشخص شده است.
T = استخوان درشت نی.

برای رباط های داخل مفصلی زانو مانند ACL، که به طور مستقیم با سونوگرافی قابل مشاهده نیست،
MRI بهترین ابزار تصویربرداری برای بررسی آنها است. با این حال، در یک پارگی حاد ACL،
می توان هماتوم را به طور مکرر در اطراف محل وارد شدن آن به مرز داخلی کندیل جانبی استخوان ران مشاهده کرد.
تشخیص سونوگرافی چنین هماتوم شواهد غیرمستقیم قوی برای پارگی حاد ACL فراهم می کند.

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *