غربالگری از بستگان بیمار مبتلا به سرطان پستان

غربالگری از بستگان بیمار مبتلا به سرطان پستان | غربالگری از بستگان بیمار مبتلا به سرطان پستان

غربالگری از بستگان بیمار مبتلا به سرطان پستان

آیا بستگان بیمار مبتلا به سرطان پستان بیش از افراد عادی جامعه در معرض سرطان پستان قرار دارند؟ در این مورد میتوان گفت بستگان درجه یک فرد بیمار تقریبا دو برابر افراد عادی جامعه در معرض خطر سرطان پستان قرار دارند. اما با این وجود “پرخطر” محسوب نمی شوند بجز موارد خاص که عبارتند از:

بیمار مبتلا به سرطان پستان قبل از ۵۰ سالگی مبتلا شود.
بیمار مبتلا به سرطان پستان مرد باشد.
خانم مبتلا به سرطان پستان به سرطان دوطرفه پستان مبتلا باشد.
خانم مبتلا به سرطان پستان به سرطان تخمدان هم مبتلا باشد.
بیش از یک نفر از خانواده درجه اول به سرطان پستان یا سرطان تخمدان مبتلا باشد.

غربالگری از بستگان بیمار مبتلا به سرطان پستان | غربالگری از بستگان بیمار مبتلا به سرطان پستان

آیا لازم است بستگان بیمار مبتلا به سرطان پستان تست ژنتیک بدهند؟

به طور معمول نیاز به انجام تست نیست مگر در شرایط و حالت های خاصی که در پاسخ سوال قبل ذکر شد. در این شرایط خاص توصیه میشود که فرد مبتلا تست ژنتیک بدهد و تا زمانی که از منفی شدن تست اطمینان حاصل نشود بستگان درجه اول پرخطر محسوب می گردند.

آیا بستگان افراد مبتلا به سرطان پستان باید از سن پایین تری غربالگری را شروع کنند؟

فقط در موارد خاصی که قبلا به آن اشاره نموده ایم بهتر است غربالگری در سن پایین تر انجام شود، در گروه پرخطر لازم است غربالگری هر ۶ ماه انجام شود و از سن ۲۵ سالگی شروع شود ودربقیه موارد فقط غربالگری معمول توصیه میشود یعنی ماموگرافی و معاینه توسط پزشک از سن ۴۰ سالگی و موارد دیگری که در بحث غربالگری آمده است.

آیا سرطان پستان یک بیماری خانوادگی است؟

به طور کلی ۷۰ درصد سرطان های پستان زمینه خانوادگی ندارند. از ۳۰ درصد باقیمانده یک سوم آن (۱۰درصد) وابسته به ژن های BRCA یک و دو هستند. در ۲۰ درصد باقیمانده زمینه خانوادگی وجود دارد ولی ژن مربوطه قابل شناسایی نیست.

اگر کسی سرطان پستان بگیرد آیا میتوان نتیجه گرفت که خانواده وی خانواده ای است که در معرض سرطان پستان است؟

لزوما نه، همان طور که در سوال قبل گفته شده در ۷۰ درصد موارد سرطان پستان یک بیماری غیر وابسته به خانواده است. اما اگر تست ژنتیک مثبت در خانواده باشد میتوان برداشت کرد که آن خانواده مربوط دارای زمینه سرطان پستان است اما با استفاده از تست ژنتیک میتوان تک تک افراد خانواده را از نظر زمینه ژنتیک مشخص نمود یعنی اگر در خانواده ای ژن سرطان پستان(BRCA 1, 2 )شناسایی شده باشد، خطر بروز سرطان پستان در هر کدام از اعضای خانواده که آن موتاسیون را نداشته باشند برابر افراد عادی جامعه خواهد بود.

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *