طرز قرار گیری در دستگاه ام آر آی

طرز قرار گیری در دستگاه ام آر آی

طرز قرار گیری در دستگاه ام آر آی پس از اینکه به اتاق ام آر آی راهنمایی شدید از شما خواسته می شود که به صورت دمر روی تخت مخصوص دراز  بکشید .وسیله ای (کویل) زیر سینه شما قرار داده می شود که دارای دو محفظه خالی جهت قرار گرفتن سینه های شما می باشد.شما می بایست سینه های خود را کاملا درون این دو محفظه قراردهید . عدم تکان خوردن شما در طول ام آر آی بسیار اهمیت دارد .به همین دلیل قبل از شروع کار حتما باید وضعیت خوابیدن خود را ثابت کنید به طوری که کاملا احساس…

ادامه مطلب

آمادگی های لازم جهت انجام ام آر آی پستان چیست؟

MRI پستان در چه مواردی انجام می گیرد؟

همه ی افرادی که قصد انجام MRI پستان را دارند قبل از انجام MRI پستان دارای سوالاتی هستند که برای همه یکسان می باشد، یعنی یک سوال متداولی، که همه این سوال برایشان پیش می آید و به دنبال جواب درستی برای سولات متداول خود هستند. در این مطلب و  مطالب بعدی به بررسی و پاسخ به سوالات متداول در زمینه MRI پستان برای عزیزان پرداخته ایم. در این بخش سعی کرده ایم مهم ترین سوالات مراجعین در خصوص خدمات MRI پستان را پاسخ دهیم. پاسخ به سوال متداول: آمادگی های لازم جهت انجام ام آر آی پستان چیست؟ ۱.  …

ادامه مطلب

توصیه های بهداشت جهانی در رابطه با کرونا ویروس

توصیه های بهداشت جهانی در رابطه با کرونا ویروس (1)

توصیه های بهداشت جهانی در رابطه با ویروس کرونا متخصص رادیولوژی اصفهان دکتر فاطمه کرمی 

دلایل اصلی بررسی پستان از طریق MRI چیست؟

آیا MRI پستان عارضه ای هم دارد؟

همه ی افرادی که قصد انجام MRI پستان را دارند قبل از انجام MRI پستان دارای سوالاتی هستند که برای همه یکسان می باشد، یعنی یک سوال متداولی، که همه این سوال برایشان پیش می آید و به دنبال جواب درستی برای سولات متداول خود هستند. در این مطلب و  مطالب بعدی به بررسی و پاسخ به سوالات متداول در زمینه MRI پستان برای عزیزان پرداخته ایم. در این بخش سعی کرده ایم مهم ترین سوالات مراجعین در خصوص خدمات MRI پستان را پاسخ دهیم. پاسخ به سوال متداول: دلایل اصلی بررسی پستان از طریق MRI چیست؟ ۱.    آناتومی وساخت…

ادامه مطلب

موارد استفاده از ام آر آی سینه چیست؟

موارد استفاده از ام آر آی سینه

همه ی افرادی که قصد انجام MRI پستان را دارند قبل از انجام MRI پستان دارای سوالاتی هستند که برای همه یکسان می باشد، یعنی یک سوال متداولی، که همه این سوال برایشان پیش می آید و به دنبال جواب درستی برای سولات متداول خود هستند. در این مطلب و  مطالب بعدی به بررسی و پاسخ به سوالات متداول در زمینه MRI پستان برای عزیزان پرداخته ایم. در این بخش سعی کرده ایم مهم ترین سوالات مراجعین در خصوص خدمات MRI پستان را پاسخ دهیم. پاسخ به سوال متداول: موارد استفاده از ام آر آی سینه چیست؟ ارزیابی دقیق تر…

ادامه مطلب

آیا برای انجام MRI سینه تزریق خاصی هم انجام می شود؟

MRI سینه تزریق خاصی

همه ی افرادی که قصد انجام MRI پستان را دارند قبل از انجام MRI پستان دارای سوالاتی هستند که برای همه یکسان می باشد، یعنی یک سوال متداولی، که همه این سوال برایشان پیش می آید و به دنبال جواب درستی برای سولات متداول خود هستند. در این مطلب و  مطالب بعدی به بررسی و پاسخ به سوالات متداول در زمینه MRI پستان برای عزیزان پرداخته ایم. در این بخش سعی کرده ایم مهم ترین سوالات مراجعین در خصوص خدمات MRI پستان را پاسخ دهیم. پاسخ به سوال متداول: آیا برای انجام MRI سینه تزریق خاصی هم انجام می شود؟…

ادامه مطلب

آیا با MRI دستگاه خاصی انجام می شود؟

آیا با MRI دستگاه خاصی انجام می شود؟

همه ی افرادی که قصد انجام MRI پستان را دارند قبل از انجام MRI پستان دارای سوالاتی هستند که برای همه یکسان می باشد، یعنی یک سوال متداولی، که همه این سوال برایشان پیش می آید و به دنبال جواب درستی برای سولات متداول خود هستند. در این مطلب و  مطالب بعدی به بررسی و پاسخ به سوالات متداول در زمینه MRI پستان برای عزیزان پرداخته ایم. در این بخش سعی کرده ایم مهم ترین سوالات مراجعین در خصوص خدمات MRI پستان را پاسخ دهیم. پاسخ به سوال متداول: آیا با MRI دستگاه خاصی انجام می شود؟ دستگاه ویژه ای…

ادامه مطلب

آیا MRI پستان از ماموگرافی بهتر است ؟

آیا MRI پستان عارضه ای هم دارد؟

همه ی افرادی که قصد انجام MRI پستان را دارند قبل از انجام MRI پستان دارای سوالاتی هستند که برای همه یکسان می باشد، یعنی یک سوال متداولی، که همه این سوال برایشان پیش می آید و به دنبال جواب درستی برای سولات متداول خود هستند. در این مطلب و  مطالب بعدی به بررسی و پاسخ به سوالات متداول در زمینه MRI پستان برای عزیزان پرداخته ایم. در این بخش سعی کرده ایم مهم ترین سوالات مراجعین در خصوص خدمات MRI پستان را پاسخ دهیم. پاسخ به سوال متداول: آیا MRI پستان از ماموگرافی بهتر است ؟ نمیتوان گفت بهتر…

ادامه مطلب

MRI پستان در چه مواردی انجام می گیرد؟

MRI پستان در چه مواردی انجام می گیرد؟

همه ی افرادی که قصد انجام MRI پستان را دارند قبل از انجام MRI پستان دارای سوالاتی هستند که برای همه یکسان می باشد، یعنی یک سوال متداولی، که همه این سوال برایشان پیش می آید و به دنبال جواب درستی برای سولات متداول خود هستند. در این مطلب و  مطالب بعدی به بررسی و پاسخ به سوالات متداول در زمینه MRI پستان برای عزیزان پرداخته ایم. در این بخش سعی کرده ایم مهم ترین سوالات مراجعین در خصوص خدمات MRI پستان را پاسخ دهیم. پاسخ به سوال متداول: MRI پستان در چه مواردی انجام می گیرد؟ در مواردی که…

ادامه مطلب

آیا MRI پستان عارضه ای هم دارد؟

آیا MRI پستان عارضه ای هم دارد؟

همه ی افرادی که قصد انجام MRI پستان را دارند قبل از انجام MRI پستان دارای سوالاتی هستند که برای همه یکسان می باشد، یعنی یک سوال متداولی، که همه این سوال برایشان پیش می آید و به دنبال جواب درستی برای سولات متداول خود هستند. در این مطلب و  مطالب بعدی به بررسی و پاسخ به سوالات متداول در زمینه MRI پستان برای عزیزان پرداخته ایم. در این بخش سعی کرده ایم مهم ترین سوالات مراجعین در خصوص خدمات MRI پستان را پاسخ دهیم. پاسخ به سوال متداول: آیا MRI پستان عارضه ای هم دارد؟ عارضه خاصی تا کنون…

ادامه مطلب