آشنایی با اندیکاسیون های MRI پستان

سونوگرافی پستان اصفهان آشنایی با اندیکاسیون های MRI پستان

اندیکاسیون‌های MRI پستان

اندیکاسیون‌های فعلی برای MRI پستان شامل موارد زیر می‌باشد :

۱- غربالگری Screening

الف- غربالگری بیماران پرخطر:

مطالعات بالینی اخیر نشان داده است که MRI قادر است به طور موثری ضایعات مخفی در معاینه و ماموگرافی را کشف نماید. بیمارانی که برای غربالگری پستان به روش MRI انتخاب می‌شوند. باید ترجیحاً ابتدا به کمک مدل‌های ارزیابی ریسک سرطان پستان (Risk assessment models) بررسی شوند. انجام MRI غربالگری در افرادی که احتمال ابتلا مادام‌العمر ایشان به سرطان پستان بیش از ۲۰% باشد مفید خواهد بود (به عنوان مثال افرادی که به لحاظ ژنتیکی یا سابقه فامیلی در خطر سرطان پستان هستند و یا افرادی که به علت هوچکین، سابقه رادیوتراپی به قفسه سینه دارند). اگرچه که در حال حاضر هیچ مدرکی دال بر کاهش مورتالیته ناشی از انجام MRI غربالگری پستان در دست نیست، اما تصور می‌شود که شناسایی زودرس سرطان پستان به کمک MRI سالانه و ماموگرافی در کاهش مرگ و میز موثر باشد.

ب- غربالگری پستان مقابل در افرادی که به تازگی دچار سرطان پستان شده‌اند: 

MRI در ۵-۳ درصد موارد، قادر به شناسایی ضایعه در پستان مقابل در بیماران مبتلا به سرطان می‌باشد.

ج- جراحی زیبایی بزرگ کردن (Augumentation) پستان‌ها، بازسازی پس از عمل و تزریق ژل:

در افرادی که انجام ماموگرافی مشکل می‌باشد (نظیر بیمارانی‌که دارای پروتز سالین یا سیلیکون بوده و یا تزریق سیلیکون، پارافین و یا ژل پلی‌آکریلامید انجام داده‌اند)، انجام MRI به همراه کنتراست (contrast enhanced) در ارزیابی پستان‌ها مفید است. بررسی سلامت پروتزهای سیلیکونی و رد پارگی آنها به کمک MRI بدون کنتراست انجام می‌شود.

سونوگرافی پستان اصفهان MRI سینه تزریق خاصی۲- وسعت ضایعه سرطانی

الف- کارسینوم مهاجم و غیرمهاجم (DCIS):

MRI در ارزیابی وسعت ضایعه سرطانی و وجود کانون‌های دیگر و ضایعات متعدد در کارسینومای مهاجم و DCIS کمک‌کننده می‌باشد. MRI قادر به شناسایی کانون‌های مخفی سرطانی در ۳۰-۱۵% موارد در پستان مبتلا می‌باشد در اغلب بیماران، دقت MRI در ارزیابی وسعت ضایعه سرطانی، نسبت به ماموگرافی و معاینه بالینی بیشتر است. اما همچنان مشخص نیست که ارزش این مورد در احتمال عود مجدد بیماری با توجه به روش‌های نوین جراحی، پرتودرمانی و شیمی درمانی چگونه خواهد بود.

ب- تهاجم به فاسیای عمقی:

انجام MRI قبل از درمان جراحی (ماستکتومی یا لامپکتومی) در ارزیابی فاصله تومور با فاسیای عمقی، گسترش تومور به عضلات پکتورالیس ماژور، سراتوس قدامی و یا عضلات بین دنده‌ایی کمک‌کننده است.

ج- وجود مارژین مثبت بعد از لامپکتومی:

در بیمارانی که نمونه پاتولوژی بافتی آنها، وجود مارژین مثبت و یا نزدیک به مثبت را نشان می‌دهد، انجام MRI در بررسی بقایای ضایعه در پستان مفید خواهد بود.

د- کموتراپی نئوادجوانت:

انجام MRI در قبل، حین و یا بعد از شیمی درمانی جهت تعیین پاسخ به درمان و وسعت بقایای ضایعه قبل از عمل جراحی مفید است. در این شرایط انجام MRI قبل از اقدام به درمان قویا توصیه می‌شود. همچنین قرار دادن مارکر یا نشانگر در محل ضایعه تحت هدایت MRI، قبل از انجام نئوادجوانت کموتراپی، دریافتن محل تومور اصلی در صورتی‌که پاسخ به درمان به طور کامل صورت گیرد و اثری از ضایعه باقی نماند، کمک کننده است.

سونوگرافی پستان اصفهان آیا MRI پستان عارضه ای هم دارد؟۳- بررسی بیشتر یافته‌های بالینی یا تصویربرداری

الف- عود سرطان.

در بیمارانی‌که سابقه سرطان پستان داشته و مشکوک به عود مجدد هستند، در صورتی‌که یافته‌های بالینی، ماموگرافی و سونوگرافی مبهم باشند، انجام MRI توصیه می‌شود.

ب- سرطان متاستاتیک با منشأ اولیه ناشناخته:

 MRI در بیمارانی‌که با متاستاز و یا لنفودنوپاتی آگزیلاری مراجعه می‌کنند و یافته مثبتی به نفع سرطان پستان در معاینه و یا ماموگرافی ندارند، ممکن است کمک‌کننده باشد. گاهی MRI قادر به مشخص کردن ضایعه اولیه و تعیین وسعت بیماری جهت اقدامات درمانی بعدی می‌باشد.

ج- توصیف ضایعه (Characterization):

در شرایطی که سایر روش‌های تصویربرداری (نظیر ماموگرافی و سونوگرافی) و نیز معاینه بالینی در تعیین و توصیف ضایعه به نتیجه نرسند و امکان انجام بیوپسی نباشد (نظیر وجود نمای مشکوک، بی‌نظمی بافتی در یک کلیشه ماموگرافی و عدم دیده شدن ضایعه در سونوگرافی همزمان) انجام MRI ممکن است مفید باشد.

د- بازسازی پستان پس از عمل جراحی: 

MRI می‌تواند در ارزیابی عود مجدد در مواردی که به کمک فلاپ رکتوس، لاتیسموس دورسی و گلوتئال بازسازی شده‌اند، کمک‌کننده می‌باشد.


غربالگری سرطان پستان با انجام MRI سینه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *