احتیاطات پیرامون MRI پستان

سونوگرافی پستان اصفهان احتیاطات پیرامون MRI پستان

احتیاطات و ملاحظات MRI پستان

MRI پستان ، روش مفیدی برای جستجو و ارزیابی بیماری‌های پستان، بررسی گسترش موضعی بیماری، ارزیابی پاسخ به درمان و هدایت‌گر نمونه‌برداری و لوکالیزاسیون ضایعات پستانی می‌باشد. MRI پستان همواره دوطرفه انجام می‌شود، جز در افرادی که سابقه ماستکتومی داشته و یا در مواردی که هدف از انجام MRI، منحصرا بررسی بیشتر و یا پی‌گیری یافته‌ها در یک پستان می‌باشد.

یافته‌های حاصل از MRI باید با تاریخچه بالینی، نتایج معاینات فیزیکی و نیز یافته‌های ماموگرافی و سایر اقدامات تصویربرداری، مطابقت داده شود. تزریق ماده حاجب گادولینیوم در ارزیابی سرطان ضروری است اما در بررسی سلامت و یا پارگی پروتز پستانی لازم نمی‌باشد.

۱- غربالگری جمعیت عادی

MRI پستان در حال حاضر جهت غربالگری پستان در جمعیت بانوان بی‌علامت و با ریسک کم یا متوسط توصیه نمی‌شود.

۲- موارد مثبت کاذب (False positive cases).

 MRI پستان ممکن است ضایعاتی که در معاینه،‌ ماموگرافی و سونوگرافی قابل تشخیص نیستند را مشخص نماید اما این ضایعات می‌توانند از نقطه نظر بالینی بی‌اهمیت باشند (غیرسرطانی)، همانند ماموگرافی و یا هر روش تشخیصی دیگری، نتایج مثبت کاذب در MRI نیز دیده می‌شود و مطالعات انجام شده، محدوده وسیعی از Specificity را برای MRI نشان داده‌اند. ضایعاتی که در MRI مشخص می‌شوند ممکن است منتج به انجام اقدامات پیگیرانه و یا توصیه به نمونه‌برداری (biopsy) شوند. در حال حاضر درصدموارد توصیه شده به بیوپسی در گزارشات MRI به لحاظ آماری همانند ماموگرافی است .

۳- اقدامات درمانی

اطلاعات حاصل از MRI ممکن است نحوه درمان (treatment planning) را دستخوش تغییر سازد. اما تغییر نحوه درمان صرفا بر پایه اطلاعات حاصل از MRI (و بدون تأییدیه بافتی tissue diagnosis) توصیه نمی‌شود. انجام بیوپسی و یا تطابق با سایر یافته‌های بالینی و تصویریرداری به همراه قضاوت بالینی ضروری است. جهت تعیین ارزش و اهمیت کشف ضایعات مخفی در پستان مبتلا به سرطان به کمک MRI، انجام مطالعات بالینی گسترد‌ه‌تر و بیشتر ضروری است.

۴- استفاده نامناسب از MRI پستان

در محدوده تشخیصی، MRI نباید جایگزین ماموگرافی یا سونوگرافی شود. همچنین MRI نمی‌تواند جایگزین ماموگرافی در امور غربالگری شود زیرا برخی ضایعات سرطانی که در ماموگرافی دیده می‌شوند در MRI قابل تشخیص نیستند. نیز MRI نمی‌تواند جایگزین بیوپسی در مواردی که یافته‌های مشکوکی در معاینه، ماموگرافی یا سونوگرافی وجود دارد،‌ باشد.


آیا MRI پستان عارضه ای هم دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *