خطرات و عوارض تزریق کورتون

سونوگرافی پستان اصفهان | خطرات تزریق کورتون

مراحل تزریق کورتون برای شروع تزریق کورتون از بیمار خواسته می‌شود در موقعیتی بنشیند یا دراز بکشد که دسترسی راحت پزشک به مفصل را فراهم کند. به عنوان مثال، اگر تزریق در زانو انجام می‌شود، ممکن است به بیمار گفته شود که برای حمایت از آن، زانوی خود را دراز کرده و یا زانو را صاف کند یا در زاویه ۲۰ یا ۳۰ درجه خم کند. اگر از آلتراسوند استفاده می‌شود، یک ژل در ناحیه کوچکی از پوست نزدیک محل تزریق اعمال می‌شود و یک تکنسین به آرامی ‌یک مبدل آلتراسوند دستی را روی پوست پوشیده شده از ژل فشار…

ادامه مطلب