در طول ماموگرافی چه اتفاقی می افتد؟

ماموگرافی

چگونه برای ماموگرافی آماده شوم؟ شما باید دستورالعمل های خاصی را در روز ماموگرافی دنبال کنید. نمی توانید ضد عرق، پودر بدن، و یا عطر بزنید. هم چنین نباید از هر نوع پماد و یا کرم برای سینه ها و یا زیر بغل استفاده کنید. این مواد می توانند تصاویر را تحریف کرده یا مانند رسوبات کلسیم کنند، پس مهم است که از آن ها دوری کنید. اگر باردار یا شیرده هستید، قبل از آزمایش به رادیولوژیست خود بگویید. به طور کلی، قادر به دریافت ماموگرافی در این زمان نخواهید بود. در طول ماموگرافی چه اتفاقی می افتد؟ یک تکنسین، پس…

ادامه مطلب