نمونه برداری اسپیراسیون

نمونه برداری اسپیراسیون | سونوگرافی پستان اصفهان

نمونه برداری آسپیراسیون (FNA) چیست و چگونه انجام می‌شود؟ نمونه برداری آسپیراسیون سوزنی ظریف(FNA) نمونه برداری اسپیراسیون:اگر آزمایشات دیگر نشان دهند که شما ممکن است سرطان سینه داشته باشید، پزشک احتمالاشما را برای انجام نمونه برداری آسپیراسیون سوزنی ظریف (FNA) ارجاع می دهد. در این روش مقدار کمی از بافت ناحیه مشکوک گرفته شده و سلول ها برای بررسی سرطانی بودن یا نبودن مورد ازمایش قرار می گیرند.   نمونه برداری اسپیراسیون پستان FNA چیست؟ در نمونه برداری FNA ، پزشک از یک سوزن بسیار نازک و توخالی که به یک سرنگ متصل است استفاده می کند تا مقدار کمی از بافت یا مایع…

ادامه مطلب