MRI پستان تنها راه تشخیص نیست .

سونوگرافی پستان اصفهان MRI پستان تنها راه تشخیص نیست .

MRI پستان قادر به تشخیص رسوبات کلسیم در سینه نیست .   سرطان پستان شایع ترین سرطان در بانوان سراسر دنیاست، تحقیقات زیادی هم در مورد تشخیص و درمان آن صورت می گیرد تا روش های  تشخیصی دقیقتر مانند MRI پستان  برای این بیماری کشف شود. یکی از روشهائی که در سالهای اخیر استفاده از آن برای تشخیص بیماری های پستان متداول شده انجام MRI  است که در این روش با استفاده از امواج مغناطیسی  وضعیت پستان بررسی شده و عکس هائی تهیه می شود و به پزشک متخصص بیماریهای پستان در تشخیص بیماری کمک می کند. بسیاری از بانوان فکر…

ادامه مطلب