با آمادگی های پیش از سونوگرافی سینه آشنا شوید

آمادگی های پیش از سونوگرافی سینه

آمادگی های پیش از سونوگرافی سینه: پستان از بافت های نرم که دارای غدد ،چربی  و مجاری شیر است تشکیل شده است . سرطان پستان یکی از سرطان های شایع در بین زنان است که می تواند عوارض بسیاری را از خود به  جای بگذارد . با کنترل های منظم می توان  از پیشترفت این بیماری  جلوگیری کنید . همانطور که در مقالات پیشین نیز گفته شد ،سونوگرافی  همچون  روش های تشخیصی دیگر مثل ماموگرافی  برای بررسی و تشخیص دقیق انواع تومور ها کاربرد دارد .   به شما توصیه می شود که برای   کنترل اولیه در سن  حداکثر  ۳۵ سالگی …

ادامه مطلب