چگونگی انجام ام آر آی

چگونگی انجام ام آر آی | سونوگرافی پستان اصفهان

دستگاه ام آر آی چگونگی انجام ام آر آی:دستگاه MRI دستگاهی بزرگ و استوانه ای است که یک میدان مغناطیسی قوی را دور بیمار تولید می‌کند. میدان مغناطیسی همراه با امواج رادیویی، تراز طبیعی اتم‌های هیدروژن را در بدن تغییر می‌دهند. سپس کامپیوترها تصاویر دو بعدی از ارگان‌های داخل بدن براساس فعالیت اتم‌های هیدروژن تولید می‌کنند. تصاویر مقطعی برای کسب جزئیات بیشتر گرفته می‌شوند. در MRI از اشعه استفاده نمی‌شود. میدان مغناطیسی و امواج رادیویی از اسکنر تولید و فرستاده می‌شوند. هنگامی که امواج رادیویی به هسته اتم‌های هیدروژن در پوزیشن غیر طبیعی‌شان برخورد می‌کنند، اتم‌ها به تراز طبیعی خود…

ادامه مطلب