MRI پستان

MRI پستان

MRI پستان | تصویر برداری توسط رزونانس مغناطیسی (MRI) یک روش تشخیصی پزشکی می باشد که طی آن با استفاده از یک میدان مغناطیس قوی و پالسهای فرکانس های رادیویی ، دستگاه MRI به کمک یک کامپیوتر جزئیات اندام ، بافت نرم ، استخوان و یا سایر اندامها داخلی را توسط عکسهای متعدد نشان می دهد .   در MRI از اشعه ایکس استفاده نمی شود . جزئیات تصاویر MRI به پزشک اجازه می دهد که بخش های مختلف پستان را بررسی کرده و در صورت وجود ضایعه آن را تشخیص دهد .MRI پستان می تواند اطلاعات با ارزشی در مورد وضعیت پستانها نشان دهد…

ادامه مطلب