کدام زنان باید ماموگرافی سینه انجام دهند؟

ماموگرافی سینه

ماموگرافی سینه | ماموگرافی، یک تست اشعه ایکس از پستان است و این یک ابزار غربالگری است که برای تشخیص سرطان سینه استفاده می شود. ماموگرافی یک عنصر کلیدی در تشخیص زودهنگام سرطان پستان میباشد. به گفته موسسه ملی سرطان، سرطان سینه دومین نوع سرطان پس از سرطان پوست است.هر ساله حدود ۲۳۰۰ مورد جدید سرطان سینه در مردان و در حدود ۲۳۰.۰۰۰ مورد جدید در زنان ثبت می شود. برخی متخصصان توصیه می کنند زنانی که ۴۰ سال سن و یا بیشتر دارند، باید هر یک تا دو سال ماموگرافی داشته باشند.غربالگری منظم را نیز از ۴۵ سالگی توصیه می کنند اگر شما سابقه شخصی یا خانوادگی سرطان پستان دارید، ممکن…

ادامه مطلب