ماموگرافی |ماموگرافی رادیوگرافی

ماموگرافی

ماموگرافی چیست؟ ماموگرافی رادیوگرافی (عکسبرداری با اشعه ایکس) از پستان ها است. ماموگرافی به دو هدف انجام میشود: ۱- غربالگری ۲- تشخیصی ماموگرافی غربالگری و تشخیصی چه تفاوت هایی با هم دارند؟ ماموگرافی غربالگری معمولا برای خاننم های بالای سن ۴۰ سال انجام میگیرد ولی ماموگرافی تشخیصی در هر سنی ممکن است انجام شود. ماموگرافی غربالگری در دو نما از هر پستان انجام میشود اما ماموگرافی تشخیصی بسته به نظر رادیولوژیست ممکن است در نما های مختلف انجام بگیرد. آیا ماموگرافی دردناک است؟ در خانمهایی که دچار درد پستان هستند ماموگرافی میتواند با درد همراه باشد زیرا لازم است برای…

ادامه مطلب