مزایای ماموگرافی دیجیتال

مزایای ماموگرافی دیجیتال | سونوگرافی پستان اصفهان

مزایای ماموگرافی دیجیتال مزایای ماموگرافی دیجیتال عبارتند از: آنالیز دقیق‌تر و بیشتر از آنجا در این روش تصاویر به شکل الکترونیکی ذخیره می‌شوند می‌توان با استفاده از کامپیوتر آنها را بررسی کرد. معاینه آسان‌تر به‌منظور آنالیز می‌توان تصاویر را به‌راحتی برای افراد دیگر ارسال کرد. مشاهده بیشتر تصاویر را می‌توان برای افزایش وضوح و بهتر شدن دید تغییر داد، در حالی که نوع معمولی این قابلیت را ندارد. دوز رادیواکتیو کمتر ماموگرافی دیجیتال می‌تواند تصاویر بیشتری نسبت به نوع معمولی از سینه تهیه کند، در حالی که ۲۵ درصد رادیو اکتیو کمتری دارند. چرا که در هر تصویر قسمت کوچکی…

ادامه مطلب