انواع سرطان پستان

سونوگرافی پستان اصفهان | انواع سرطان پستان

انواع سرطان پستان کدام است؟ به طور کلی انواع سرطان پستان را بر اساس سلول های منشا گرفته شده به دو دسته­ی کلی تقسیم میکنند: ۱.سرطان با منشا لوبول­ها یا سلول­های شیرساز ۲.سرطان با منشا داکتال یا مجاری انتقال دهنده­ی شیر هر کدام از این دو نوع سرطان هم به دو دسته تقسیم می­شوند: ۱.سرطان درجا: در حقیقت این کلمه به مفهوم آن است که سرطان به مجاری شیری یا لوبولها محدود بوده و هنوز به بافت اطراف آنها گسترش نیافته است و از آنجا که هنوز تهاجم به بافت اطراف وجود ندارد، در بسیاری از مواقع همانند یک سرطان…

ادامه مطلب