بررسی آسیب شناسی بافتی پستان

سونوگرافی پستان اصفهان | بررسی آسیب شناسی بافتی پستان

بررسی آسیب شناسی بافتی پستان به چه صورت است؟ هر نمونه نسجی پس از خارج شدن از بدن (خواه به روش نمونه برداری با سوزن قطور یا جراحی) برای بررسی آسیب شناسی بافتی پستان به آزمایشگاه پاتولوژی ارسال می شود. یک پزشک متخصص آسیب شناسی (پاتولوژیست)، بافت خارج شده را زیر میکروسکوپ بررسی خواهد کرد و گزارشی راجع به یافته های خود خواهد داد که جزئیاتی را در مورد خوش خیم یا بدخیم بودن توده و نوع بدخیمی فراهم خواهد کرد. این اطلاعات برای تصمیم گیری در خصوص انتخاب روش درمانی مفید و الزامی است. جواب آسیب شناسی می تواند…

ادامه مطلب