آشنایی با انواع روش های انجام رادیولوژی

انواع رادیولوژِی

روش های انجام رادیولوژی روش‌های زیر برای تشخیص مورد استفاده یک متخصص رادیولوژی می‌توانند قرار بگیرند: – روشهای پرتوی یونیزان رادیوگرافی فلوئوروسکپی مقطع‌نگاری رایانه‌ای ماموگرافی روشهای پرتوی غیر یونیزان ام آر آی سونوگرافی مقطع‌نگاری همدوسی اپتیکی روش‌های پزشکی هسته‌ای: اسکن استخوان: تزریق موادی پرتوزا، تجمع آن در مغز استخوان، و تصویربرداری و تشخیص آن توسط یکی از روش‌های تصویربرداری است. تومورها را لذا می‌توان با جذب نسبی بیشتر ماده رادیواکتیو مشاهده کرد و تمیز داد. اسکن مغزی: تزریق موادی پرتوزا، عبور آن از سد خونی مغز، تجمع آن در آسیب‌دیدگی‌های مغزی (مثل تومورها)، و تصویربرداری و تشخیص آن توسط یکی از روش‌های…

ادامه مطلب