کدام زنان باید ماموگرافی سینه انجام دهند؟

کدام زنان باید ماموگرافی سینه انجام دهند؟

همه ی افرادی که قصد انجام ماموگرافی را دارند قبل از انجام ماموگرافی دارای سوالاتی هستند که برای همه یکسان می باشد، یعنی یک سوال متداولی، که همه این سوال برایشان پیش می آید و به دنبال جواب درستی برای سولات متداول خود هستند. در این مطلب و  مطالب بعدی به بررسی و پاسخ به سوالات متداول در زمینه ماموگرافی برای عزیزان پرداخته ایم. در این بخش سعی کرده ایم مهم ترین سوالات مراجعین در خصوص ماموگرافی را پاسخ دهیم. پاسخ به سوال متداول: کدام زنان باید ماموگرافی سینه انجام دهند؟ ماموگرافی را می توان به عنوان یک آزمایش غربالگری…

ادامه مطلب