ام آر آی و بی هوشی و آرام بخش

ام آر آی و بی هوشی و آرام بخش

از دیگر سوالاتی که برای مراجعه کنندگان پیش می آید این است که آیا هنگام ام آر آی باید بیهوشی و داروی ضد درد استفاده کنیم یا نیازی نیست؟ با هم این موضوع را بررسی می کنیم: اسکن ام.آر.آی یک آزمایش بدون درد است، بنابراین بیهوشی و داروی ضد درد معمولا نیاز نیست، اگر شما ترس از تنگنا دارید میتوانید یک آرام بخش خفیف برای ریلکس شدن از پزشک و یا مشاور خود قبل از اسکن درخواست کنید. اگر تصمیم دارید در طول اسکن از آرام بخش استفاده کنید، نیاز دارید که از یک دوست و یا عضوی از خانواده بخواهید تا…

ادامه مطلب