آمادگی قبل از تزریق درمانی

آمادگی قبل از تزریق درمانی | سونوگرافی پستان اصفهان

آمادگی قبل از تزریق درمانی آمادگی قبل از تزریق درمانی عبارتند از: آمادگی قبل از عمل در خانه بسیار مهم و ضروری است که تمامی توصیه‌های مربوط به اقدامات پیش از تزریق را دنبال کنید. این توصیه‌ها و دستورالعمل‌ها می‌تواند شامل موارد زیر باشد: از دو روز قبل، مصرف داروهای رقیق کننده خون را متوقف کنید. ۵روز قبل از تست، مصرف قرص آسپرین را متوقف کنید. از ۵ روز قبل از آزمایش، مصرف داروهای ضدالتهاب را متوقف کنید. از ۸ ساعت قبل از آزمایش، مصرف داروهای مسکن را متوقف کنید. ۶ ساعت قبل از آزمایش غذایی نخورید و چیزی ننوشید.…

ادامه مطلب