تزریق در مفصل ساکروئیلیاک

تزریق در مفصل ساکروئیلیاک | سونوگرافی پستان اصفهان

تزریق در مفصل ساکروئیلیاک تزریق در مفصل ساکروئیلیاک یا بلوک عصبی ساکروئیلیاک روشی است که ممکن است به منظور تشخیص یا درمان درد پایین کمر یا علائم مشابه سیاتیک به کار رود. در این مورد، منشاء درد (یا حداقل منشاء احتمالی درد) مفصل ساکروئیلیاک است. مفصل ساکروئیلیاک در قسمت تحتانی ستون فقرات قرار دارد و استخوان ساکروم (استخوان خاجی) را به لگن متصل می‌کند. اهداف این تزریق معمولا با دو هدف انجام می‌شود: با هدف تشخیصی این تزریق برای تایید تشخیص پزشک از اختلال در مفصل ساکروئیلیا‌ک انجام می‌شود. در این حالت در مفصل ساکروئیلیک تنها داروی بیحسی تزریق می‌شود…

ادامه مطلب