تشخیص آرتروز شانه و آرتروز لگن 

نشانه ها و تشخیص آرتروز شانه و آرتروز لگن ابتلا به آرتروز شانه و آرتروز لگن می تواند به درد شدید منجر شود و حتی شخص را در انجام کارهای روزانه خود دچار مشکل کند . معمولا در انجام تمامی کارهای روزانه از مفصل شانه استفاده می شود و به همین خاطر درد شانه کاملا زندگی روزانه شخص را تحت تاثیر قرار می دهد. درد ناشی از آرتروز شانه  به مرور زمان شدت می یابد ، مفصل شانه دچار خشکی می شود و دامنه حرکتی مفصل کاهش می یابد. آرتروز مفصل شانه موجب فرسایش مفصل شانه می شود، در طی…

ادامه مطلب