مشکلاتی که با ماموگرافی مرتبط هستند، چیست؟

مشکلاتی که با ماموگرافی مرتبط هستند، چیست؟

همه ی افرادی که قصد انجام ماموگرافی را دارند قبل از انجام ماموگرافی دارای سوالاتی هستند که برای همه یکسان می باشد، یعنی یک سوال متداولی، که همه این سوال برایشان پیش می آید و به دنبال جواب درستی برای سولات متداول خود هستند. در این مطلب و  مطالب بعدی به بررسی و پاسخ به سوالات متداول در زمینه ماموگرافی برای عزیزان پرداخته ایم. در این بخش سعی کرده ایم مهم ترین سوالات مراجعین در خصوص ماموگرافی را پاسخ دهیم. پاسخ به سوال متداول: مشکلاتی که با ماموگرافی مرتبط هستند، چیست؟ همانند هر نوع تست اشعه ایکسی، شما در معرض…

ادامه مطلب