خطرات اسکن ام آر آی قسمت پایین کمر چیست؟

سونوگرافی پستان اصفهان | خطرات اسکن ام آر آی

خطرات اسکن ام آر آی قسمت پایین کمر چیست؟ اگرچه پزشکان اسکن ام آر آی را به عنوان یک روش بسیار ایمن در نظر می‌‌گیرند نگرانی‌هایی در خصوص ایمنی این روش تشخیصی وجود دارد. میدان مغناطیسی قوی داخل دستگاه برای قطعات فلزی از قبیل جواهرات تاثیر می‌گذارد. در صورتی که این اشیا به اسکنر دستگاه خیلی نزدیک باشند میدان مغناطیسی باعث می‌شود که با سرعت حرکت کنند که این امر باعث آسیب دیدگی اسکنر یا حتی آسیب دیدگی خود بیمار خواهد شد به همین دلیل پزشک از بیمار می‌خواهد که قبل از انجام اسکن ام آر آی جواهرات خود را…

ادامه مطلب