علت ام آر آی سینه

علت ام آر آی سینه | سونوگرافی پستان اصفهان

ام آر آی سینه علت ام آر آی سینه:این تست معمولا برای بررسی میزان پیشرفت سرطان سینه و هم‌چنین برای غربالگری زنان مستعد انجام می‌گیرد. علت انجام ام آر آی سینه پزشک در این شرایط ممکن است برای شما MRI توصیه کند: • بررسی میزان پیشرفت سرطان هنگامی که تشخیص قطعی سرطان سینه برای شما داده‌اند. • زمانی که ترشحات مشکوک در پستان یا شکاف در ایمپلنت دارید. • اگر مستعد سرطان سینه هستید، یعنی سابقه خانوادگی سرطان سینه یا تخمدان یا دیگر ریسک فاکتورهای سرطان را دارید. • بافت پستان خیلی متراکمی دارید به طوری که ماموگرام سرطان سینه…

ادامه مطلب