تزریق ریزوتومی شاخه میانی

تزریق ريزوتومي شاخه مياني | سونوگرافی پستان اصفهان

تزریق ریزوتومی شاخه میانی چیست؟ تزریق ریزوتمی شاخه میانی، یکی دیگر از انواع تزریق است .این عمل در اصل، یک نوع تزریق نیست، بلکه نوعی دست‌ورزی مفصل فاست به منظور تسکین درد آن است که اصطلاحاً ریزوتومی شاخه میانی نامیده می‌شود. کاری که ما برای انجام این عمل انجام می‌دهیم آن است که یک پروب (جسمی شبیه به یک سوزن) را در امتداد مسیر شاخه میانی عصب قرار می‌دهیم و سپس از طریق متمرکز کردن امواج رادیوفرکانسی در نوک این پروب، آن را گرم می‌کنیم. سپس عصب کوچکی که در امتداد این مسیر کشیده شده است به وسیله گرمای حاصل…

ادامه مطلب