رادیولوژیست کیست؟

رادیولوژیست کیست؟ | سونوگرافی پستان اصفهان

رادیولوژیست کیست؟ رادیولوژیست پزشکی است که در تشخیص و درمان بیماری و آسیب، با استفاده از روش های تصویربرداری پزشکی مانند اشعه ایکس، توموگرافی کامپیوتری (CT)، تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)، پزشکی هسته ای، توموگرافی انتشار پوزیترون (PET)، همجوشی تصویربرداری، و سونوگرافی تخصص دارد. رادیولوژیست ها ۷ سال دوره ی پزشکی عمومی و ۴ سال دوره ی تخصصی را سپری می کنند. این رشته پزشکی دوره ۲ ساله فوق تخصصی در زمینه های انکولوژی پرتوی، رادیولوژی کودکان یا رادیولوژی مداخله ای نیز دارد. اشعه ایکس رادیولوژی، با اشعه ایکس آغاز شد، که زمینه پزشکی را کاملا تغییر داد. توانایی استفاده از…

ادامه مطلب