سونوگرافی اسکلتی عضلانی

سونوگرافی اسکلتی عضلانی چیست ؟ سونوگرافی موسکلواسکلتال یک روش تصویربرداری از عضلات، تاندون‌ها، رباط‌ها، اعصاب محیطی و مفاصل هستند. به کمک سونوگرافی اسکلتی عضلانی (MSUS) می‌توان کشیدگی، فشار تاندون‌ها و ماهیچه‌ها را مشاهده کرد. همچنین این روش تصویربرداری می‌تواند گره‌خوردگی عصب‌ها، آرتروز و سایر مشکلات مربوط به دستگاه عصب و عضله را شناسایی کند. سونوگرافی موسکولواسکلتال یک روش عکس‌برداری ایمن و بدون تهاجم است که از امواج خطرناک رادیویی استفاده نمی‌کند. کاربرد سونوگرافی اسکلتی عضلانی سونوگرافی دستگاه اسکلتی عموما برای موارد زیر انجام می‌شود: تشخیص هرنیا شناسایی کیست‌های گانگلیون بررسی فشار و کشیدگی رباط‌ها مشاهده برجستگی‌ها در بافت نرم در…

ادامه مطلب