روش های تصویربرداری پزشکی

روش های تصویربرداری پزشکی | سونوگرافی پستان اصفهان

روش های تصویربرداری پزشکی همه رادیولوژیست ها با روش های تصویربرداری پزشکی کار می کنند، که شامل موارد زیر است: اشعه ایکس سونوگرافی اسکن ام آر آی پزشکی هسته ای اسکن توموگرافی کامپیوتری (CT) اسکن توموگرافی انتشار پوزیترون (PET) بیشتر این تکنیک ها شامل استفاده از اشعه است. رادیولوژیست ها در حفظ ایمنی افراد از اثرات مضر تابش بسیار آموزش دیده اند. این متخصصان می توانند به پزشکان دیگر کمک کنند تا در مورد روش تصویربرداری مناسب تصمیم بگیرند و بر طبق نتایج ان درمان مناسب را انجام دهند. آنها همچنین می توانند به تفسیر تصاویر مختلف و سایر نتایج…

ادامه مطلب