سرطان پستان در بانوان کمتر از چهل سال

سرطان پستان در بانوان کمتر از چهل سال | سونوگرافی پستان اصفهان

سرطان پستان در بانوان کمتر از چهل سال خطر سرطان پستان در بانوان کمتر از چهل سال بسیاری از متخصصان را نگران کرده است. بر همین اساس، آنها از زنان جوان می خواهند که از سابقه سرطان خانواده خود و همچنین خطرات مربوط به سبک زندگی آگاه باشند. این در حالی است که محققان هشدار داده اند که میزان سرطان پستان در بانوان کمتر از چهل سال افزایش یافته است. آنها می گویند مطمئن نیستند که چرا نرخ ابتلا به سرطان ها بالا رفته است. اما امیدوارند که یافته های آنها باعث افزایش آگاهی و تحقیقات بیشتر در این زمینه…

ادامه مطلب