پاسخ به سوالات پرتکرار در رابطه با بیوپسی پستان

بیوپسی پستان

بیشتر افرادی که نیاز به بیوپسی دارند ،به طور حتم سوالات متداولی ذهن آن ها را به خود در گیر کرده است ،در ادامه به بررسی برخی از این سوالات می پردازیم .(سوالات پرتکرار در رابطه با بیوپسی پستان) نمونه برداری از پستان بیشتر برای چه بیمارانی توصیه می شود ؟ در صورتی که پزشک متوجه توده ای مشکوک در سینه شود ،نمونه برداری از سینه یا بیوپسی پستان را پیشنهاد می کند.با کمک بیوپسی پستان می توان محل دقیق و نوع توده در سینه بررسی شود . بعد از بررسی های لازم تصمیم برای  برداشت و خارج کردن توده از بافت…

ادامه مطلب