سوالات قبل از بیوپسی پستان

سوالات قبل از بیوپسی پستان

در اینجا برخی از سوالاتی را ارائه می نماییم که ی توانید قبل ار نمونه برداری از پزشک خودبپرسید: سوالات قبل از بیوپسی پستان: چه نوع بیوپسی را توصیه می ­کنید؟ و به چه دلیلی؟ آیا اندازه سینه من تحت تاثیر این روش قرار خواهد گرفت؟ بیوپسی برای کدام قسمت از بافت پستان انجام خواهد یافت؟ طی بیوپسی دقیقا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چقدر طول خواهد کشید؟ آیا من در طول بیوپسی بیدار یا خواب خواهم بود؟ آیا  بعد از بیوپسی می توانم رانندگی و یا باید فرد دیگری برایم رانندگی کند؟ اگر منطقه غیر طبیعی قابل لمس نیست، پس چگونه می­خواهید…

ادامه مطلب