انواع سونوگرافی کالر داپلر

سونوگرافی پستان اصفهان | انواع سونوگرافی کالر داپلر

سونوگرافی کالر داپلر چیست؟ سونوگرافی کالر داپلر به منزله انقلابی در تکنولوژی سونوگرافی مطرح است .  این نوع سونوگرافی این امکان را فراهم میسازد که سرعت و جهت جریان خون در عروق بررسی شود . یکی از مهمترین کاربردهای سونوگرافی بررسی حرکت خون در شریان ها و رگ ها ست . سونوگرافی دو بعدی و سه بعدی ، ساختار داخلی اندام ها و بافت ها را نشان می دهند و سونوگرافی کالر داپلر جریان و فشار خون در رگ ها را بررسی می کند . در این نوع از سونوگرافی امواج فراصوت به بدن ارسال می شوند و با سلول ها و…

ادامه مطلب

دلایل انجام سونوگرافی داپلر عروق

سونوگرافی داپلر عروق سونوگرافی داپلر عروق برای اندازه گیری جریان خون مورد استفاده قرار می گیرد همچنین این سونوگرافی خوب و دقیق می تواند سرعت جریان خون و فشار خون را اندازه گیری کند. با استفاده از این سونوگرافی می توان به تشخیص مشکلاتی مانند لخته خون، نارسایی وریدی ها، انسداد شریانی، نقض دریچه قلب، بیماری های مادرزادی قلبی و تنگی شریان کاروتید پرداخت. این سونوگرافی میزان آسیب وارد شده بروی شریان ها را بررسی می کند تا بر اساس صدمه وارد شده، توسط پزشک اقدامات درمانی خاصی صورت گیرد. سونوگرافی داپلر خوب در ارزیابی عملکرد خون در رگ ها و شریان های…

ادامه مطلب