سونوگرافی چگونه کار می کند؟ (مراحل سونوگرافی)

سونوگرافی چگونه کار میکند

سونوگرافی چگونه کار می کند؟ تصویربرداری اولتراسوند(سونوگرافی) بر اساس اصولی است که در کاشف های زیردریایی و قایق مورد استفاده قرار می گیرد. زمانی که امواج صوتی به یک شیء برخورد می کند، بر می گردد یا انعکاس می یابد. با اندازه گیری امواج منعکس شده، می توانیم مسافتی که شیء از ما فاصله دارد را اندازه گیری کنیم.در ادامه با مراحل سونوگرافی بیشتر آشنا می شوید. همچنین از این طریق امکان بررسی اندازه، شکل و درجه غلظت آن قابل شناسایی است. در علم پزشکی، سونوگرافی برای تشخیص تغییرات ایجاد شده در ظاهر، اندازه یا شکل اندام ها، بافت ها یا…

ادامه مطلب