تشخیص واریکوسل با کمک سونوگرافی

سونوگرافی پستان اصفهان |تشخیص واریکوسل با کمک سونوگرافی

واریکوسل و سونوگرافی بیضه ها در قسمت فوقانی هر بیضه، شبکه ای از سیاهرگ های در هم پیچیده وجود دارد که به آنها « شبکه پامپینیفرم » گفته می شود. اگر به هر دلیل این سیاهرگ ها دچار اختلال شوند. به واریس سیاهرگ های بیضه واریکوسل گفته می شود. واریکوسل به عنوان شایعترین دلیل قابل درمان ناباروری مردانه یاد می شود. اسپرم چرا واریکوسل باعث اختلال در تولید اسپرم می شود ؟ تولید اسپرم در مرد نیاز به حرارتی دارد که کمی پایین تر از دمای طبیعی بدن می باشد(حدود نیم درجه)؛ یعنی بیضه ها برای انجام صحیح وظایف خود…

ادامه مطلب