شیمی درمانی برای سرطان سینه در چه شرایطی انجام میشود؟

شیمی درمانی برای سرطان سینه در چه شرایطی انجام میشود؟ شیمی درمانی بعد از جراحی سرطان سینه­‌ی اولیه بعد از اینکه برای برداشتن تومور از یک سینه، جراحی سرطان سینه بر روی شما انجام شد، ممکن است پزشک شما شیمی درمانی را برای از بین بردن سلول‌­های سرطانی یافت نشده، توصیه کند تا ریسک برگشت دوباره‌ی سرطان شما را کاهش دهد. این عمل با عنوان شیمی درمانی آدجوانت شناخته می‌­شود. اگر شما دارای ریسک بالای برگشت دوباره­ یا انتشار سرطان به سایر قسمت­های بدنتان باشید، ممکن است پزشک شما شیمی درمانی آدجوانت را توصیه کند (گسترش بیماری به نقاط دیگر…

ادامه مطلب