عملکرد گاز اوزون در بدن به چه صورت است؟

عملکرد گاز اوزون در بدن به چه صورت است؟ | سونوگرافی پستان اصفهان

عملکرد گاز اوزون در بدن به چه صورت است؟  ازون یک سم زدای طبیعی است عملکرد گاز اوزون : همانطور که از گاز ازون برای تصفیه آب، هوا و تمیزکردن آب استخر استفاده می‌شود دقیقا می‌توان همین استفاده را از آن در مورد بدن انسان نیز کرد. این ماده به دلیل داشتن بار یونی منفی اضافی قادر به چسبیدن به سموم است. از آنجا که بیشتر سموم موجود در محیط و فلزات سنگین بار مثبت دارند لذا اوزون به آنها متصل شده و آنها را خنثی کرده و به چیزی تبدیل می‌کند که دیگر نتوانند بر روی بدن ما تأثیر…

ادامه مطلب