عوارض تزریق در زانو

عوارض تزریق در زانو | سونوگرافی پستان اصفهان

عوارض تزریق در زانو برای درمان آرتروز قبل از بررسی مزایا و معایب، باید نوع تزریق در نظر گرفته شده را از پزشک خود بپرسید. هر نوع تزریقی شامل مجموعه ای از جوانب مثبت و منفی است. در ادامه به مزایا و معایب و عوارض هر کدام از روشهای تزریق در مفصل جهت کاهش درد و درمان آرتروز زانو می پردازیم. عوارض تزریق کورتون در مفصل زانو از مهمترین مزایای این روش این است که تزریق مستقیم میتواند سریعا موجب کاهش درد و التهاب شود. اثربخشی دارو شامل بهبودی کوتاه مدت دو هفته ای و همچنین واکنش طولانی تر ۲۴…

ادامه مطلب