عوارض ماموگرافی ، ریسک ها و منعیت های مصرف:

عوارض ماموگرافی ، ریسک ها و منعیت های مصرف:

عوارض ماموگرافی ، ریسک ها و منعیت های مصرف: ماموگرافی همچنین افراد را در معرض مقادیر کمی از تشعشع قرار می دهد. براساس مطالعه ای که در سال ۲۰۱۶ منتشر شد، پیش بینی می شود که از ر ۱۰۰.۰۰۰ زنی که بین سنین ۴۰ تا ۷۴ سال قرار دارند و ماموگرافی دیجیتال می دهند، ۱۲۵ زن سرطان پستان رادیویی را گسترش می دهند و ۱۶ نفر از آنها بیماری جان خود را از دست خواهند داد. در مقایسه، در همین گروه، از۹۶۸ سرطان پستان می تواند به خاطر ماموگرافی اجتناب شود. برای زنانی که در اوایل ۵۰ سالگی هستند و یک…

ادامه مطلب