عوامل عود سرطان سینه

عوامل عود سرطان سینه | سونوگرافی سینه اصفهان

بررسی عوامل عود سرطان سینه عود سرطان سینه به نوعی از سرطان سینه اشاره دارد که مدتی پس از درمان بیماری اصلی، مجددا بروز می‌کند. به طور کلی، در بازه زمانی که بیمار دوران بهبودی خود را پشت سر می‌گذارد، وجود سرطان قابل تشخیص نیست. در نتیجه رشد سلول‌های باقی مانده از سرطان سینه اولیه می‌تواند منجر به عود سرطان پستان گردد. در این مطلب از سایت دکتر فاطمه کرمی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی سینه اصفهان عوامل عود سرطان سینه را مورد بررسی قرار خواهیم داد. هنگامی که شخص دچار سرطان پستان می‌شود، از طریق روش‌های ماستکتومی، شیمی درمانی و…

ادامه مطلب