بررسی کدام اندام های بدن با ام آر آی امکان پذیر است؟

بررسی کدام اندام های بدن با ام آر آی امکان پذیر است؟

ام آر آی برای بررسی اندام های بدن کدام اندام های بدن می توانند با استفاده  از ام آر آی مورد بررسی قرار بگیرد با ام آر آی یا تصویربرداری رزونانس مغناطیسی می تواند اندام های زیر را مورد بررسی قرار داده و نتایج آن می تواند به حفظ سلامت این اندام ها کمک کند از ام آر آی برای بررسی مغز استفاده میشود می توان برای بررسی سینه ها در خانمها از نظر سلامت از ام آر آی استفاده نمود کبد را نیز می‌توان با استفاده از ام آر آی مورد ارزیابی قرار داد کلیه ها دیگر اندام هایی…

ادامه مطلب