سونوگرافی سینه چه چیزی را نشان می دهد؟

سونوگرافی سینه چه چیزی را نشان می دهد؟

تصاویری که توسط سونوگرافی سینه تولید می شود، معمولا سیاه و سفید هستند. کیست، تومور، و هر گونه توده ای به رنگ سیاه دیده می شوند. در واقع، اکثر توده های سینه، خوش خیم هستند. چندین بیماری هست که منجر به بروز توده های خوش خیم در سینه می شوند، از جمله : آدنفیفرم یک تومور خوش خیم از بافت سینه است. سینه های فیبروکیستیک سینه هایی هستند که به خاطر تغییرات هورمونی دردناک و متورم به خاطر تغییرات هورمونی می شوند. پاپیلوم داخل مجاری که یک تومور کوچک و خوش خیم داخل کانال شیر می باشد . نکروز چربی…

ادامه مطلب