تشخیص کیست تخمدان

سونوگرافی پستان اصفهان | تشخیص كیست تخمدان

سونوگرافی لگن برای تشخیص کیست تخمدان کیست تخمدان عبارت است از توده های تخمدانی معمولاً خوشخیم که اغلب از نسج تخمدان تولید شده و در بسیاری از موارد از فولیکولهای سطح تخمدان سرچشمه میگیرد. در واقع کیست تخمدان از توده های کیسه مانندی که دارای یک جدار است و مقداری مایع ساده داخل آن جمع شده، تشکیل شده است. این کیستها یا خود به خود و یا به وسیله درمانهای ساده رفع میشوند . چاقی با ایجاد اختلالات هورمونی یکی از دلایل مهم وقابل درمان کیستهای تخمدان وهمچنین عامل مهمی در نازایی است. با درمان چاقی انتظار میرود کیستها برطرف شوند…

ادامه مطلب