تزریق در مفاصل فاست برای درمان کمر درد

سونوگرافی پستان اصفهان | تزریق در مفاصل فاست برای درمان کمر درد

درمان کمردرد با تزریق در مفاصل فاست مفاصل بین مهره ای در ستون فقرات، جایی که استخوان های پشتی را به هم متصل می شوند، یافت می شوند و به ستون فقرات اجازه خم شدن و پیچ خوردن را می دهند. همانند زانو یا ران، مفاصل فاست – بین مهره ای در بین استخوان ها، غضروف و کیسه مایه غضروفی دارند که به آنها اجازه تحرک روان را می دهند. زمانی که مفاصل بین مهره ای تخریب می شوند، می توانند باعث ایجاد درد طاقت فرسایی در کمر و گردن بشوند. این بیماری به عنوان سندرم بین مهره ای شناخته…

ادامه مطلب