چگونه برای ماموگرافی آماده شوم؟

چگونه برای ماموگرافی آماده شوم؟

همه ی افرادی که قصد انجام ماموگرافی را دارند قبل از انجام ماموگرافی دارای سوالاتی هستند که برای همه یکسان می باشد، یعنی یک سوال متداولی، که همه این سوال برایشان پیش می آید و به دنبال جواب درستی برای سولات متداول خود هستند. در این مطلب و  مطالب بعدی به بررسی و پاسخ به سوالات متداول در زمینه ماموگرافی برای عزیزان پرداخته ایم. در این بخش سعی کرده ایم مهم ترین سوالات مراجعین در خصوص ماموگرافی را پاسخ دهیم. پاسخ به سوال متداول: چگونه برای ماموگرافی آماده شوم؟ شما باید دستورالعمل های خاصی را در روز ماموگرافی دنبال کنید.…

ادامه مطلب