روش‌های نمونه برداری سینه

روش‌های نمونه برداری سینه | سونوگرافی پستان اصفهان

نمونه برداری سینه را چگونه انجام می‌دهند؟ انواع روش‌های نمونه برداری سینه روش‌های نمونه برداری سینه:نحوه نمونه برداری از سینه به سه طریق است: بیوپسی آسپیراسیون با سوزن نازک که از سوزن بسیار ریز برای برداشت نمونه بافتی سینه استفاده می شود. بیوپسی سوزنی مرکزی که از سوزن بزرگ تر برای برداشت نمونه استفاده می شود. نمونه برداری از سینه به کمک جراحی که نمونه در یک جراحی کوچک و سرپایی برداشته می شود. روش اول و دوم شما روی یک تخت معاینه نشسته و یا به پهلو دراز می کشید. پزشک محل نمونه برداری را تمیز کرده و یک…

ادامه مطلب