با نقش رادیولوژی در تشخیص سرطان های دهان آشنا شوید

نقش رادیولوژی در تشخیص سرطان های دهان

نقش رادیولوژی در تشخیص سرطان های دهان چیست؟ در ادامه برای شما نقش رادیولوژی رو در تشخیص سرطان های دهان به صورت مختصر و مفید توضیح خواهیم داد. اولین علائم بیماری های بدخیم و سرطان های دهان به گفته دندانپزشکان، با رادیوگرافی قابل تشخیص می باشد. ممکن است با عکسبرداری که انجام می شود، برخی مواقغ مخاط روی ضایعه به نظر نرمال برسد. اما منشا سرطانی در بخش های دیگری ممکن است دیده شود. خصوصا در ناحیه بافت سخت یا حتی ممکن است در جای دیگری از بدن باشد که به صورت متاستاز در داخل فک بروز می کند. همین…

ادامه مطلب