اهداف ماموگرافی چیست؟

اهداف ماموگرافی چیست؟ | سونوگرافی پستان اصفهان

پزشک در ماموگرافی به دنبال چه چیزی می گردد؟ اهداف ماموگرافی:رادیولوژیست مسیول بررسی ماموگرافی شما است. رادیولوژیستها پزشکانی هستند که به کمک آزمایشات تصویربرداری مانند اشعه ایکس، بیماری ها و صدمات را تشخیص می دهند. در صورت امکان، پزشک ماموگرافی جدید شما را با ماموگرافی های قدیمی مقایسه می کند. این کار از این جهت کمک کننده است که با این روش میتوان یافته های جدید را از چیزهایی که قبلا وجود داشته اند افتراق داد. یافته هایی از ماموگرافی های قدیمی  که تغییر نکرده اند به احتمال زیاد سرطان نیستند، و این به معنای این است که نیازی به…

ادامه مطلب