نمونه برداری هسته سوزنی پستان

نمونه برداری هسته سوزنی پستان | سونوگرافی پستان اصفهان

چگونگی نمونه برداری هسته سوزنی پستان نمونه برداری هسته سوزنی:اگر آزمایش های دیگر نشان دهند که شما ممکن است سرطان پستان داشته باشید، پزشک ممکن است شما را برای انجام نمونه برداری هسته سوزنی (CNB) ارجاع دهد. در طی این روش ، پزشک از سوزن عریض و توخالی برای نمونه برداری تکه های بافت سینه از ناحیه مشکوک استفاده می کند. این کار می تواند با لمس توده توسط پزشک هنگام تصویربرداری انجام شود. نمونه برداری هسته سوزن چیست؟ برایCNB ، پزشک از یک سوزن عریض و توخالی برای بیرون کشیدن تکه های بافت سینه از ناحیه مشکوکی که پزشک…

ادامه مطلب